JCI Venture wypełnił portfel inwestycyjny!

Pod koniec marca br. JCI Venture Sp. z o.o. wypełnił portfel inwestycyjny powołując łącznie 16 spółek typu start-up i obejmując w nich udziały za 11,6 mln zł.

W ciągu pięciu lat działalności brokerzy technologii i analitycy funduszu JCI Venture przeanalizowali prawie 400 zgłoszeń projektów inwestycyjnych, spośród których kilkadziesiąt zostało poddanych pogłębionej analizie i wsparciu w trakcie działań preinkubacyjnych. Pomysłodawcami, którzy otrzymali wsparcie, byli naukowcy na wszelkich szczeblach kariery akademickiej – od studenta do profesora – a także osoby wywodzące się z przemysłu farmaceutycznego. Około 20% środków zostało zaangażowanych w najbardziej ambitne, ale i ryzykowne, przedsięwzięcia związane z biofarmacją i potencjalnie przełomowymi lekami. Podobną kwotę przeznaczono na spółki działające w obszarze bioinżynierii, których produkty, często w fazie prototypów, zdobyły już wiele nagród, a także przyciągnęły zainteresowanie potencjalnych partnerów i mediów. Pozostała część portfela to start-upy komercjalizujące rozwiązania z obszaru chemii, nanotechnologii, wprowadzające na rynek ulepszone formulacje leków, a także usprawniające procesy badań klinicznych.

– Mam przekonanie, że zbudowaliśmy zdywersyfikowany portfel pełen obiecujących przedsięwzięć w obszarze life science. Komercjalizacja tego typu projektów trwa co prawda dłużej niż w przedsięwzięciach internetowych czy e-commerce, ale z racji naszej specjalizacji i ograniczonej konkurencji mogliśmy wybierać spośród najlepszych pomysłów i zespołów dostępnych na rynku. Już w chwili obecnej widzimy zainteresowanie ze strony poważnych inwestorów branżowych, często liderów w swoich branżach, którzy chcieliby nabyć technologie opracowywane przez nasze spółki portfelowe, aby zastosować je w swoich produktach, czy też wprowadzić do swoich kanałów dystrybucyjnych – mówi Paweł Błachno, Prezes Zarządu JCI Venture Sp. z o.o.

Część powołanych spółek działa na terenie Life Science Parku w Krakowie i korzysta z jego infrastruktury. Pozostałe zlokalizowane są głównie w dużych ośrodkach akademickich na terenie całego kraju. Wraz ze zwiększaniem się liczby spółek, dało się zaobserwować obiecujące efekty synergii obejmujące m.in. formowanie konsorcjów aplikujących po granty na działalność B+R, kooperację przy tworzeniu wspólnych kanałów dystrybucji, czy też współdzielenie specjalistycznej aparatury badawczej w celu obniżenia kosztów.

– W miarę działalności funduszu znacząco zwiększaliśmy tempo dokonywania inwestycji, a także coraz skuteczniej przyciągaliśmy ciekawych pomysłodawców oraz partnerów. Praktycznie wszystkie ostatnie inwestycje zrealizowane były we współpracy z koinwestorami finansowymi, a łączne kwoty, jakie zostaną zaangażowane w te projekty przekraczają istotnie standardowe finansowanie zalążkowe – dodaje Paweł Szydłowski, Dyrektor Inwestycyjny JCI Venture Sp. z o.o.

Aktualnie zespół funduszu koncentruje się na wspieraniu spółek portfelowych poprzez poszukiwanie klientów i inwestorów gotowych nabyć rozwinięte technologie lub współfinansować ich dalszy rozwój, a także angażuje się w ich działalność operacyjną. Celem tych działań jest zwiększenie wartości spółek i maksymalizacja stopy zwrotu z dokonanych inwestycji. Środki pozyskane z częściowych lub całościowych wyjść inwestycyjnych, zgodnie ze strategią działania funduszu, zostaną przeznaczone na tworzenie kolejnych start-up’ów.

Dodatkowych informacji udziela:
Paweł Szydłowski, Dyrektor Inwestycyjny, JCI Venture:
T: +48 12 297 46 29
E: pawel.szydlowski@jci.pl

Szczęśliwa trzynastka! Torqway Sp. z o.o. kolejną spółką w portfelu JCI Venture

W dniu 17 lutego br. fundusz JCI Venture powołał 13 innowacyjną spółkę. W zamian za kilkaset tysięcy złotych, fundusz objął mniejszościowy pakiet udziałów w  Torqway Sp. z o.o.

Nowo powołany podmiot będzie funkcjonował w oparciu o unikalne kompetencje i IP chronione zgłoszeniami patentowymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Pierwszym produktem spółki będzie innowacyjny pojazd poruszany siłą mięśni rąk. Pojazd znajdzie zastosowanie przede wszystkim, jako urządzenie treningowo-rehabilitacyjne służące do rozwoju górnych partii mięśni oraz poprawy koordynacji ruchowej, a także, jako urządzenie wykorzystywane w turystyce i rekreacji.  Pomysłodawcy projektu to osoby z dużym doświadczeniem i sukcesami w biznesie, w szczególności w obszarze mechaniki, konstrukcji maszyn i urządzeń, a także pasją i ciekawymi pomysłami na dynamiczny rozwój spółki. Z pozyskania partnera w postaci funduszu JCI Venture, zadowolenia nie kryje Prezes Torqway, Beata Paszke-Sobolewska.

– Cieszę się bardzo, że ten niezwykle trudny, ale ciekawy i pasjonujący projekt będziemy realizować wspólnie z funduszem JCI Venture. Mam nadzieję, że o pojeździe Torqway usłyszy wkrótce szeroka opinia publiczna.

Pierwszy produkt spółki zostanie zaprezentowany podczas 42 Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, która odbędzie się na początku kwietnia br. w Genewie.

JCI Venture powiększa portfel o kolejną spółkę!

W dniu 13 listopada br. została powołana kolejna, innowacyjna spółka portfelowa funduszu JCI Venture pod nazwą Vanta OilField Sp. z o.o. Jest to już 11 inwestycja akceleratora działającego w ramach grupy Jagiellońskie Centrum Innowacji. W zamian za zainwestowane kilkaset tysięcy złotych fundusz objął mniejszościowy pakiet udziałów.

Spółka została powołana  w celu rozwijania  i wypromowania na rynku Europy Środkowo-Wschodniej najnowocześniejszych światowych technologii w zakresie doskonalenia procesu eksploatacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym gazu łupkowego i użycia ich w zabiegach tzw. intensyfikacji produkcji. Jednym z kluczowych elementów projektu, który pozwoli wygenerować znaczącą przewagę konkurencyjną, będzie stworzenie specjalistycznego laboratorium na terenie LifeScience Park, dzięki któremu spółka będzie mogła świadczyć usługi badawcze.
Pomysłodawcy Vanta OilField to osoby z szeroką wiedzą w obszarze usług dla branży petrochemicznej i wydobywczej, poparte doświadczeniem biznesowym w prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek. Zadowolenia z nawiązania współpracy z Jagiellońskim Centrum Innowacji nie kryje Prezes Zarządu Vanta OilField dr Mariusz Trojak:  – Mamy ambicję, aby praktycznie od momentu powołania spółki rozpocząć sprzedaż i skokowo zwiększać jej poziom. Dlatego postawiliśmy na partnera, który zapewnia nam nie tylko wsparcie finansowe, ale także oferuje optymalne warunki do prowadzenia prac laboratoryjnych oraz zwiększa naszą wiarygodność w oczach dużych klientów. Nie chcemy być start-up’em, który odwleka moment zderzenia z rynkiem, ponieważ na nasze produkty i usługi już w chwili obecnej jest spory popyt, a prowadzone prace B+R tylko zwiększą wartość dodaną dla klientów.

Z perspektywy JCI Venture, dokonana inwestycja pozwala wejść w nowy, atrakcyjny obszar specjalistycznych produktów i usług badawczych dla branży wydobywczej, który w obszarze Europy – Środkowo Wschodniej, z powodu stosowania tradycyjnych technologii, ma ogromny potencjał wzrostu. Na najnowszą inwestycję optymistycznie patrzy również Paweł Błachno, Prezes Zarządu Jagiellońskiego Centrum Innowacji: – Vanta OilField to bardzo ciekawy zespół założycielski działający na wzrostowym rynku i dlatego z inwestycji oczekujemy wysokich stóp zwrotu. Ponadto, wykorzystując kompetencje zespołu Jagiellońskiego Centrum Innowacji i możliwości infrastruktury LifeScience Park, zdywersyfikowaliśmy nieco nasz portfel wychodząc poza biotechnologię, farmację i wyroby medyczne.

JCI Venture wspiera Zwykłego Bohatera i inwestuje w kolejną spółkę!

W dniu 21 sierpnia br. została powołana kolejna, innowacyjna spółka portfelowa funduszu JCI Venture pod nazwą Prodromus Sp. z o.o. Spółka została powołana w celu skomercjalizowania technologii zautomatyzowanych urządzeń rehabilitacyjnych mających zastosowanie głównie u dzieci o znaczącym upośledzeniu ruchowym.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest konstruktor Grzegorz Piątek, który w 2011 r. z własnych środków skonstruował robota pomagającego w nauce chodzenia dzieciom cierpiącym na porażenie mózgowe. Robot, dzięki nowatorskiej konstrukcji umożliwiającej ćwiczenia w domu, został podarowany potrzebującej rodzinie, a wynalazca został uhonorowany tytułem „Zwykły Bohater” – akcji organizowanej przez Bank BPH, telewizję TVN i portal Onet. Opracowane rozwiązanie zebrało także bardzo dobre oceny w środowisku branżowym, w tym od Instytutu Matki i Dziecka i Naczelnej Izby Lekarskiej.

– Od dawna nosiłem się z zamiarem wykorzystania mojej pasji do projektowania i pierwszych sukcesów w tym zakresie na szerszą skalę. Nie sposób robić to jednak w pojedynkę, korzystając jedynie z własnych środków. Dlatego zaprosiłem do współpracy Bartka Wielogórskiego, który odpowiada za wcielenie tego pomysłu w życie – mówi Grzegorz Piątek, większościowy wspólnik Prodromus Sp. z o.o. I dodaje: – Dostawaliśmy wiele propozycji współpracy, ale nie chcieliśmy podejmować pochopnych decyzji. Wybór branżowego funduszu JCI Venture okazał się optymalny.

JCI Venture Sp. z o.o. dokapitalizuje spółkę Prodromus kwotą  kilkuset tysięcy złotych, w zamian za co, obejmie mniejszościowy pakiet udziałów. Spółka będzie działała na rynku zautomatyzowanych urządzeń rehabilitacyjnych mających zastosowanie w tzw. kinezyterapii mechanicznej u osób o znaczącym upośledzeniu ruchowym – dotkniętych zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym. Pierwszym produktem oferowanym przez spółkę w ciągu kilkunastu miesięcy od powołania będzie urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych u dzieci z m.in. ośrodkowym porażeniem mózgowym (DPM) dedykowane zarówno klientom indywidualnym, jak i centrom rehabilitacji.

Zadowolenia z rozpoczęcia współpracy z Prodromus nie kryje także Prezes JCI Venture, Paweł Błachno. – Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że JCI Venture jest w stanie przyciągać nieprzeciętne osoby tworzące przełomowe rozwiązania związane z szeroko pojmowaną ochroną zdrowia i współpracować z nimi na partnerskich zasadach. Prodromus to kolejna z naszych spółek posiadająca unikalny zespół założycielski, w skład którego wchodzą osoby z pasją tworzenia i pomagania innym – mówi. I dodaje: – Jednak wszyscy mamy świadomość, że również w tym przypadku, drogą do popularyzacji produktów oferowanych przez spółkę, a więc i dotarcia do potrzebujących, jest wprowadzenie ich do komercyjnej sprzedaży.

EgzoTech w finale TechWeek Launch jedzie do Chicago!

EgzoTech Sp. z o.o., spółka portfelowa JCI Venture, której podstawą technologiczną jest Jednoosiowy Egzoszkielet Sterowany Elektromiogramem wykorzystywany w rehabilitacji, znalazła się w finale konkursu na najlepszy startup technologiczny w Polsce.

Konkurs został zorganizowany w ramach inicjatywy “Do IT with Poland” wspieranej przez Google for Entrepreneurs Kraków, Polish American Chamber of Commerce, 4th Wave Consulting i Konsulat USA w Krakowie. EgzoTech znalazł się w finałowej piątce najlepszych startupów z Polski i w czerwcu będzie mieć okazję zaprezentować swój innowacyjny produkt podczas TechWeek 2013 w Chicago, a także powalczyć o nagrodę główną.

Serdecznie gratulujemy całemu Zespołowi EgzoTech i życzymy dalszych sukcesów w USA!