WYNIKI DRUGIEJ EDYCJI KONKURSU „BIOIDEA”

Przyznana nagroda w wysokości 40 000 zł zostanie przeznaczona przede wszystkim na zakup odczynników i materiałów pozwalających na realizację projektu. Jego głównym celem jest opracowanie szybkiej i praktycznej metody analizy replikacji ludzkich wirusów w diagnostyce chorób powodowanych przez te patogeny. U podstaw nowatorskiego rozwiązania diagnostycznego ma leżeć prostota, niski koszt jednostkowy, szybkość analizy oraz dostępność w większości placówek diagnostyki molekularnej wyposażonych w podstawowy sprzęt analityczny.

Według Pomysłodawcy test ten, dzięki swojej prostocie, umożliwia wykonywanie badań diagnostycznych także nowych patogenów wirusowych, dla których materiały do ich identyfikacji nie są jeszcze dostępne. Metoda ta może znaleźć także zastosowanie w testowaniu nowych leków przeciwwirusowych.