JCI Venture Sp. z o.o. została wykreślona z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Informujemy, że JCI Venture Sp. z o.o. w dniu 16.04.2021r. została wykreślona z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.

JCI Venture Sp. z o.o. działało operacyjnie od 2009 r. jako fundusz inwestujący w projekty podwyższonego ryzyka z obszaru life science w pierwszej fazie ich rozwoju (fundusz seed capital). Długoterminowym celem działania spółki było powołanie co najmniej 13 innowacyjnych podmiotów. Cel ten został zrealizowany, a efektem było powołanie następujących spółek portfelowych:

 • ProManus Sp. z o.o. Data powołania:  25 sierpnia 2010r.
 • F1 Pharma Sp. z o.o. Data powołania: 15 października 2010r.
 • Hependo Sp. z o.o. Data powołania: 29 marca 2011r.
 • Food Robotics Sp. z o.o. Data powołania: 9 maja 2011r.
 • Novel-iD Sp. z o.o. Data powołania: 29 grudnia 2011r.
 • SimAb Sp. z o.o. Data powołania: 31 stycznia 2012r.
 • Lipolek Sp. z o.o. Data powołania: 8 maja 2012r.
 • ReMasters Sp. z o.o. Data powołania: 14 stycznia 2013r.
 • Egzotech Sp. z o.o. Data powołania: 28 marca 2013r.
 • Prodromus Sp. z o.o. Data powołania: 6 września 2013r.
 • Vanta OilField Sp. z o.o. Data powołania: 13 listopada 2013r.
 • Polivac Sp. z o.o. Data powołania 5 grudnia 2013r.
 • Torqway Sp. z o.o. Data powołania 17 lutego 2014r.
 • Trial Management Sp. z o.o. Data powołania 26 marca 2014 r.
 • Monitor CR Sp. z o.o. Data powołania 26 marca 2014r.
 • Access Pharma Sp. z o.o. Data powołania 26 marca 2014r.

Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani wsparciem finansowym poprzez fundusz inwestycyjny zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie www.jci.pl.

JCI Venture wypełnił portfel inwestycyjny!

Pod koniec marca br. JCI Venture Sp. z o.o. wypełnił portfel inwestycyjny powołując łącznie 16 spółek typu start-up i obejmując w nich udziały za 11,6 mln zł.

W ciągu pięciu lat działalności brokerzy technologii i analitycy funduszu JCI Venture przeanalizowali prawie 400 zgłoszeń projektów inwestycyjnych, spośród których kilkadziesiąt zostało poddanych pogłębionej analizie i wsparciu w trakcie działań preinkubacyjnych. Pomysłodawcami, którzy otrzymali wsparcie, byli naukowcy na wszelkich szczeblach kariery akademickiej – od studenta do profesora – a także osoby wywodzące się z przemysłu farmaceutycznego. Około 20% środków zostało zaangażowanych w najbardziej ambitne, ale i ryzykowne, przedsięwzięcia związane z biofarmacją i potencjalnie przełomowymi lekami. Podobną kwotę przeznaczono na spółki działające w obszarze bioinżynierii, których produkty, często w fazie prototypów, zdobyły już wiele nagród, a także przyciągnęły zainteresowanie potencjalnych partnerów i mediów. Pozostała część portfela to start-upy komercjalizujące rozwiązania z obszaru chemii, nanotechnologii, wprowadzające na rynek ulepszone formulacje leków, a także usprawniające procesy badań klinicznych.

– Mam przekonanie, że zbudowaliśmy zdywersyfikowany portfel pełen obiecujących przedsięwzięć w obszarze life science. Komercjalizacja tego typu projektów trwa co prawda dłużej niż w przedsięwzięciach internetowych czy e-commerce, ale z racji naszej specjalizacji i ograniczonej konkurencji mogliśmy wybierać spośród najlepszych pomysłów i zespołów dostępnych na rynku. Już w chwili obecnej widzimy zainteresowanie ze strony poważnych inwestorów branżowych, często liderów w swoich branżach, którzy chcieliby nabyć technologie opracowywane przez nasze spółki portfelowe, aby zastosować je w swoich produktach, czy też wprowadzić do swoich kanałów dystrybucyjnych – mówi Paweł Błachno, Prezes Zarządu JCI Venture Sp. z o.o.

Część powołanych spółek działa na terenie Life Science Parku w Krakowie i korzysta z jego infrastruktury. Pozostałe zlokalizowane są głównie w dużych ośrodkach akademickich na terenie całego kraju. Wraz ze zwiększaniem się liczby spółek, dało się zaobserwować obiecujące efekty synergii obejmujące m.in. formowanie konsorcjów aplikujących po granty na działalność B+R, kooperację przy tworzeniu wspólnych kanałów dystrybucji, czy też współdzielenie specjalistycznej aparatury badawczej w celu obniżenia kosztów.

– W miarę działalności funduszu znacząco zwiększaliśmy tempo dokonywania inwestycji, a także coraz skuteczniej przyciągaliśmy ciekawych pomysłodawców oraz partnerów. Praktycznie wszystkie ostatnie inwestycje zrealizowane były we współpracy z koinwestorami finansowymi, a łączne kwoty, jakie zostaną zaangażowane w te projekty przekraczają istotnie standardowe finansowanie zalążkowe – dodaje Paweł Szydłowski, Dyrektor Inwestycyjny JCI Venture Sp. z o.o.

Aktualnie zespół funduszu koncentruje się na wspieraniu spółek portfelowych poprzez poszukiwanie klientów i inwestorów gotowych nabyć rozwinięte technologie lub współfinansować ich dalszy rozwój, a także angażuje się w ich działalność operacyjną. Celem tych działań jest zwiększenie wartości spółek i maksymalizacja stopy zwrotu z dokonanych inwestycji. Środki pozyskane z częściowych lub całościowych wyjść inwestycyjnych, zgodnie ze strategią działania funduszu, zostaną przeznaczone na tworzenie kolejnych start-up’ów.

Dodatkowych informacji udziela:
Paweł Szydłowski, Dyrektor Inwestycyjny, JCI Venture:
T: +48 12 297 46 29
E: pawel.szydlowski@jci.pl

Szczęśliwa trzynastka! Torqway Sp. z o.o. kolejną spółką w portfelu JCI Venture

W dniu 17 lutego br. fundusz JCI Venture powołał 13 innowacyjną spółkę. W zamian za kilkaset tysięcy złotych, fundusz objął mniejszościowy pakiet udziałów w  Torqway Sp. z o.o.

Nowo powołany podmiot będzie funkcjonował w oparciu o unikalne kompetencje i IP chronione zgłoszeniami patentowymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Pierwszym produktem spółki będzie innowacyjny pojazd poruszany siłą mięśni rąk. Pojazd znajdzie zastosowanie przede wszystkim, jako urządzenie treningowo-rehabilitacyjne służące do rozwoju górnych partii mięśni oraz poprawy koordynacji ruchowej, a także, jako urządzenie wykorzystywane w turystyce i rekreacji.  Pomysłodawcy projektu to osoby z dużym doświadczeniem i sukcesami w biznesie, w szczególności w obszarze mechaniki, konstrukcji maszyn i urządzeń, a także pasją i ciekawymi pomysłami na dynamiczny rozwój spółki. Z pozyskania partnera w postaci funduszu JCI Venture, zadowolenia nie kryje Prezes Torqway, Beata Paszke-Sobolewska.

– Cieszę się bardzo, że ten niezwykle trudny, ale ciekawy i pasjonujący projekt będziemy realizować wspólnie z funduszem JCI Venture. Mam nadzieję, że o pojeździe Torqway usłyszy wkrótce szeroka opinia publiczna.

Pierwszy produkt spółki zostanie zaprezentowany podczas 42 Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, która odbędzie się na początku kwietnia br. w Genewie.

JCI Venture powiększa portfel o kolejną spółkę!

W dniu 13 listopada br. została powołana kolejna, innowacyjna spółka portfelowa funduszu JCI Venture pod nazwą Vanta OilField Sp. z o.o. Jest to już 11 inwestycja akceleratora działającego w ramach grupy Jagiellońskie Centrum Innowacji. W zamian za zainwestowane kilkaset tysięcy złotych fundusz objął mniejszościowy pakiet udziałów.

Spółka została powołana  w celu rozwijania  i wypromowania na rynku Europy Środkowo-Wschodniej najnowocześniejszych światowych technologii w zakresie doskonalenia procesu eksploatacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym gazu łupkowego i użycia ich w zabiegach tzw. intensyfikacji produkcji. Jednym z kluczowych elementów projektu, który pozwoli wygenerować znaczącą przewagę konkurencyjną, będzie stworzenie specjalistycznego laboratorium na terenie LifeScience Park, dzięki któremu spółka będzie mogła świadczyć usługi badawcze.
Pomysłodawcy Vanta OilField to osoby z szeroką wiedzą w obszarze usług dla branży petrochemicznej i wydobywczej, poparte doświadczeniem biznesowym w prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek. Zadowolenia z nawiązania współpracy z Jagiellońskim Centrum Innowacji nie kryje Prezes Zarządu Vanta OilField dr Mariusz Trojak:  – Mamy ambicję, aby praktycznie od momentu powołania spółki rozpocząć sprzedaż i skokowo zwiększać jej poziom. Dlatego postawiliśmy na partnera, który zapewnia nam nie tylko wsparcie finansowe, ale także oferuje optymalne warunki do prowadzenia prac laboratoryjnych oraz zwiększa naszą wiarygodność w oczach dużych klientów. Nie chcemy być start-up’em, który odwleka moment zderzenia z rynkiem, ponieważ na nasze produkty i usługi już w chwili obecnej jest spory popyt, a prowadzone prace B+R tylko zwiększą wartość dodaną dla klientów.

Z perspektywy JCI Venture, dokonana inwestycja pozwala wejść w nowy, atrakcyjny obszar specjalistycznych produktów i usług badawczych dla branży wydobywczej, który w obszarze Europy – Środkowo Wschodniej, z powodu stosowania tradycyjnych technologii, ma ogromny potencjał wzrostu. Na najnowszą inwestycję optymistycznie patrzy również Paweł Błachno, Prezes Zarządu Jagiellońskiego Centrum Innowacji: – Vanta OilField to bardzo ciekawy zespół założycielski działający na wzrostowym rynku i dlatego z inwestycji oczekujemy wysokich stóp zwrotu. Ponadto, wykorzystując kompetencje zespołu Jagiellońskiego Centrum Innowacji i możliwości infrastruktury LifeScience Park, zdywersyfikowaliśmy nieco nasz portfel wychodząc poza biotechnologię, farmację i wyroby medyczne.