Dr Kutrzeba podpowiadał w Łodzi „Jak rozkręcić biobiznes”

 

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z obecnym stanem komercjalizacji badań naukowych związanych z biotechnologią oraz z możliwościami jakie daje biobiznes. Konferencja dała młodym ludziom możliwość zapoznania się ze specyfiką tego sektora rynku i przemysłu.

Szczegóły: http://jakrozkrecicbiobiznes.eu/