FILOZOFIA DZIAŁANIA

JCI Venture współpracuje z twórczymi i dynamicznymi jednostkami: naukowcami, odkrywcami i innowatorami i ludźmi biznesu, szukającymi wyzwań mogących zmienić świat i mającymi potrzebę przetestowania swoich teorii i pomysłów w realnym świecie ryzyka i nagrody.

Model badań naukowych podlega ewolucji w związku z postępującą ich złożonością, kosztami oraz oczekiwaniami społecznymi co do ich użyteczności. Badania naukowe przestały być wyłącznie domeną uczelni akademickich. Co więcej, abstrakcyjne idee i teorie akademickie często wymagają testu realnego świata aby w pełni ocenić ich wartość.

Energia kreatywna naukowców może być optymalnie wykorzystana w ramach niezależnej spółki, z silnym działem badań naukowych, której celem będzie skolonizowanie nowej przestrzeni twórczej i badawczej oraz udostępnienie potencjalnych owoców społeczeństwu.

Zespół JCI Venture będzie aktywnie wspierał proces budowania innowacyjnych spółek naukowych, dostarczając niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kontakty, zwiększając w ten sposób ich szanse na sukces. To trudne ale i niezwykle wynagradzające przedsięwzięcie wymaga współdziałania wielu ludzi o odmiennym przygotowaniu profesjonalnym.