Formularz zgłoszenia projektu

Warunkiem rozpoczęcia współpracy z funduszem JCI Venture jest przesłanie informacji o projekcie, który ma zostać objęty wsparciem finansowym. Służy do tego formularz zamieszczony poniżej, który należy zapisać na dysku, wprowadzić do niego kluczowe informacje i przesłać na adres e-mail jciventure@jci.pl. Integralną część formularza, stanowi klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych oraz oświadczenie, o zapoznaniu się z jej treścią.

Więcej informacji na temat przebiegu procesu inwestycyjnego znajdą państwo na TEJ stronie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU