Fundusz JCI Venture zainwestował w rozwój leku innowacyjnego powołując Hependo

Fundusz JCI Venture Sp. z o.o. dokonał ewaluacji wartości intelektualnej projektu, sfinansował specjalistyczne działania poprzedzające powołanie spółki oraz zasilił Hependo Sp. z o.o. kwotą kilkuset tysięcy złotych, w zamian za co objął mniejszościowy pakiet udziałów. Fundusz planuje zwiększanie zaangażowania kapitałowego w Hependo Sp. z o.o. w miarę realizacji kolejnych etapów rozwoju leku.

„Cieszymy się z pozyskania takiego inwestora jak JCI Venture, który oprócz kapitału wnosi również merytoryczne zaangażowanie w rozwój projektu oraz wiarygodność, ważną dla spółek na najwcześniejszym etapie rozwoju.” – powiedział po podpisaniu umowy spółki Mariusz Biedrzycki, powołany na pierwszego prezesa Zarządu Hependo Sp. z o.o.

Hependo Sp. z o.o. będzie działać przy merytorycznym zaangażowaniu ekspertów z obszarów chemii, medycyny i farmacji z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Łódzkiej. Część badań nad nowym lekiem będzie prowadzona w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET), które ma swoją siedzibę w Parku Life Science w Krakowie. We współpracę z Hependo Sp. z o.o. zaangażowana jest również firma Trigendo, będąca innowacyjną polską spółką biotechnologiczną z kilkuletnią historią.

„W obszarze life science, spółka Hependo jest jednym z pionierskich przykładów transferu technologii z uczelni wyższej do biznesu, przy pełnym zaangażowaniu naukowców w działalność naukowo-biznesową. Jagiellońskie Centrum Innowacji, w ramach którego działa fundusz JCI Venture, specjalizuje się w tego typu projektach, posiada odpowiednie kompetencje oraz środki do ich realizacji i chce być jednym z głównych ośrodków komercjalizacji badań naukowych związanych z ochroną zdrowia w Polsce” – powiedział Paweł Błachno, prezes JCI Venture Sp. z o.o.