Grupa JCI

Spółka JCI Venture wchodzi w skład grupy Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI). Została powołana w 2008 roku w efekcie pozyskania dofinansowania z działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

JCI Venture specjalizuje się inwestycjach w obszarze nauk przyrodniczych (life science). Oferta JCI Venture kierowana jest przede wszystkim do osób indywidualnych, naukowców (na różnych etapach ich kariery) oraz przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć swój projekt w postaci spółki kapitałowej. Na każdy z rozwijanych projektów JCI Venture jest w stanie samodzielnie przeznaczyć do € 200 000.