JCI Venture powiększa portfel o kolejną spółkę!

W dniu 13 listopada br. została powołana kolejna, innowacyjna spółka portfelowa funduszu JCI Venture pod nazwą Vanta OilField Sp. z o.o. Jest to już 11 inwestycja akceleratora działającego w ramach grupy Jagiellońskie Centrum Innowacji. W zamian za zainwestowane kilkaset tysięcy złotych fundusz objął mniejszościowy pakiet udziałów.

Spółka została powołana  w celu rozwijania  i wypromowania na rynku Europy Środkowo-Wschodniej najnowocześniejszych światowych technologii w zakresie doskonalenia procesu eksploatacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym gazu łupkowego i użycia ich w zabiegach tzw. intensyfikacji produkcji. Jednym z kluczowych elementów projektu, który pozwoli wygenerować znaczącą przewagę konkurencyjną, będzie stworzenie specjalistycznego laboratorium na terenie LifeScience Park, dzięki któremu spółka będzie mogła świadczyć usługi badawcze.
Pomysłodawcy Vanta OilField to osoby z szeroką wiedzą w obszarze usług dla branży petrochemicznej i wydobywczej, poparte doświadczeniem biznesowym w prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek. Zadowolenia z nawiązania współpracy z Jagiellońskim Centrum Innowacji nie kryje Prezes Zarządu Vanta OilField dr Mariusz Trojak:  – Mamy ambicję, aby praktycznie od momentu powołania spółki rozpocząć sprzedaż i skokowo zwiększać jej poziom. Dlatego postawiliśmy na partnera, który zapewnia nam nie tylko wsparcie finansowe, ale także oferuje optymalne warunki do prowadzenia prac laboratoryjnych oraz zwiększa naszą wiarygodność w oczach dużych klientów. Nie chcemy być start-up’em, który odwleka moment zderzenia z rynkiem, ponieważ na nasze produkty i usługi już w chwili obecnej jest spory popyt, a prowadzone prace B+R tylko zwiększą wartość dodaną dla klientów.

Z perspektywy JCI Venture, dokonana inwestycja pozwala wejść w nowy, atrakcyjny obszar specjalistycznych produktów i usług badawczych dla branży wydobywczej, który w obszarze Europy – Środkowo Wschodniej, z powodu stosowania tradycyjnych technologii, ma ogromny potencjał wzrostu. Na najnowszą inwestycję optymistycznie patrzy również Paweł Błachno, Prezes Zarządu Jagiellońskiego Centrum Innowacji: – Vanta OilField to bardzo ciekawy zespół założycielski działający na wzrostowym rynku i dlatego z inwestycji oczekujemy wysokich stóp zwrotu. Ponadto, wykorzystując kompetencje zespołu Jagiellońskiego Centrum Innowacji i możliwości infrastruktury LifeScience Park, zdywersyfikowaliśmy nieco nasz portfel wychodząc poza biotechnologię, farmację i wyroby medyczne.