JCI Venture wypełnił portfel inwestycyjny!

Pod koniec marca br. JCI Venture Sp. z o.o. wypełnił portfel inwestycyjny powołując łącznie 16 spółek typu start-up i obejmując w nich udziały za 11,6 mln zł.

W ciągu pięciu lat działalności brokerzy technologii i analitycy funduszu JCI Venture przeanalizowali prawie 400 zgłoszeń projektów inwestycyjnych, spośród których kilkadziesiąt zostało poddanych pogłębionej analizie i wsparciu w trakcie działań preinkubacyjnych. Pomysłodawcami, którzy otrzymali wsparcie, byli naukowcy na wszelkich szczeblach kariery akademickiej – od studenta do profesora – a także osoby wywodzące się z przemysłu farmaceutycznego. Około 20% środków zostało zaangażowanych w najbardziej ambitne, ale i ryzykowne, przedsięwzięcia związane z biofarmacją i potencjalnie przełomowymi lekami. Podobną kwotę przeznaczono na spółki działające w obszarze bioinżynierii, których produkty, często w fazie prototypów, zdobyły już wiele nagród, a także przyciągnęły zainteresowanie potencjalnych partnerów i mediów. Pozostała część portfela to start-upy komercjalizujące rozwiązania z obszaru chemii, nanotechnologii, wprowadzające na rynek ulepszone formulacje leków, a także usprawniające procesy badań klinicznych.

– Mam przekonanie, że zbudowaliśmy zdywersyfikowany portfel pełen obiecujących przedsięwzięć w obszarze life science. Komercjalizacja tego typu projektów trwa co prawda dłużej niż w przedsięwzięciach internetowych czy e-commerce, ale z racji naszej specjalizacji i ograniczonej konkurencji mogliśmy wybierać spośród najlepszych pomysłów i zespołów dostępnych na rynku. Już w chwili obecnej widzimy zainteresowanie ze strony poważnych inwestorów branżowych, często liderów w swoich branżach, którzy chcieliby nabyć technologie opracowywane przez nasze spółki portfelowe, aby zastosować je w swoich produktach, czy też wprowadzić do swoich kanałów dystrybucyjnych – mówi Paweł Błachno, Prezes Zarządu JCI Venture Sp. z o.o.

Część powołanych spółek działa na terenie Life Science Parku w Krakowie i korzysta z jego infrastruktury. Pozostałe zlokalizowane są głównie w dużych ośrodkach akademickich na terenie całego kraju. Wraz ze zwiększaniem się liczby spółek, dało się zaobserwować obiecujące efekty synergii obejmujące m.in. formowanie konsorcjów aplikujących po granty na działalność B+R, kooperację przy tworzeniu wspólnych kanałów dystrybucji, czy też współdzielenie specjalistycznej aparatury badawczej w celu obniżenia kosztów.

– W miarę działalności funduszu znacząco zwiększaliśmy tempo dokonywania inwestycji, a także coraz skuteczniej przyciągaliśmy ciekawych pomysłodawców oraz partnerów. Praktycznie wszystkie ostatnie inwestycje zrealizowane były we współpracy z koinwestorami finansowymi, a łączne kwoty, jakie zostaną zaangażowane w te projekty przekraczają istotnie standardowe finansowanie zalążkowe – dodaje Paweł Szydłowski, Dyrektor Inwestycyjny JCI Venture Sp. z o.o.

Aktualnie zespół funduszu koncentruje się na wspieraniu spółek portfelowych poprzez poszukiwanie klientów i inwestorów gotowych nabyć rozwinięte technologie lub współfinansować ich dalszy rozwój, a także angażuje się w ich działalność operacyjną. Celem tych działań jest zwiększenie wartości spółek i maksymalizacja stopy zwrotu z dokonanych inwestycji. Środki pozyskane z częściowych lub całościowych wyjść inwestycyjnych, zgodnie ze strategią działania funduszu, zostaną przeznaczone na tworzenie kolejnych start-up’ów.

Dodatkowych informacji udziela:
Paweł Szydłowski, Dyrektor Inwestycyjny, JCI Venture:
T: +48 12 297 46 29
E: pawel.szydlowski@jci.pl