Ekspert z JCI Venture doradza jak inwestować polski sektor life science

16 września 2011 przedstawiciel funduszu JCI Venture prezentował wykład podczas dorocznej Gali wręczenia nagród zwycięzcom konkursu „Łódź Proponuje – Innowacyjni i Kreatywni”. Odbywająca się w Hotelu Ambasador Gala połączona była z wykładami merytorycznymi na temat innowacji i przedsiębiorczości i zakończyła się debatą na temat wyzwań jakie stoją przed miastem takim jak Łódź, aby stać się polską stolicą innowacyjności. Dr Kutrzeba zaprezentował wykład pod tytułem „Innowacje. Biznes. Nauka. Jak skutecznie inwestować w polski sektor life science?” Zgromadzeni na Gali uczestnicy, reprezentowali środowiska przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządu lokalnego, oraz świata nauki.