JCI Venture stawia na czerwoną biotechnologię – za biotechnologia.pl

Zespół simAb tworzą doświadczeni ludzie wywodzący się z branży biofarmaceutycznej. JCI Venture postrzega technologie rozwijane przez ten zespół jako zdecydowanie innowacyjne, tzn. wynikające z obecnych trendów rynku farmaceutycznego oraz opracowywane jako odpowiedź na realną potrzebę pacjentów i środowiska medycznego – komentuje dla naszego portalu Łukasz Kutrzeba, Broker Technologii z JCI Venture.

W zamian za dokapitalizowanie JCI Venture objął mniejszościowy pakiet udziałów w powołanej spółce, a horyzont inwestycyjny został określony wstępnie na około 3-5 lat. Powstanie simAb było możliwe dzięki specjalizacji JCI Venture w obszarze life science, co z kolei umożliwiło dostrzeżenie dużego potencjału komercyjnego oraz możliwości realizacji skomplikowanego i złożonego projektu o podłożu naukowym.Ponieważ w branży life science 200 tys. euro jest często kwotą niewystarczającą, JCIV współpracuje z inwestorami finansowymi z Grupy SATUS Venture, dzięki którym zainwestowana kwota może zostać powiększona o 1 500 000 euro.

Nie jest tajemnicą, że branża biotechnologiczna, czy też farmaceutyczna jest bardzo kapitałochłonna. Wsparcie JCI Venture w wysokości 200 tys. euro pozwala na zrealizowanie jedynie części prac badawczo-rozwojowych wielu projektów, które analizujemy. Nie mniej jednak w simAb kwota ta pozwoli na doprowadzenie projektu do etapu, na którym spółka znacząco zwiększy swoją wartość stając się atrakcyjnym celem inwestycyjnym dla kolejnego inwestora – wyjaśnia nam Kutrzeba.

Spółki z sektora life science, a zwłaszcza te których działalność związana będzie z opracowaniem nowych leków i terapii, charakteryzują się bardzo wysokim współczynnikiem ryzyka. Dlatego ocena takiego pomysłu musi być wnikliwa i bardzo szczegółowa.

Analiza przedsięwzięć z sektora life science w istocie jest skomplikowana i wymagająca dużej wiedzy branżowej, dlatego zespół JCI Venture jest tak dobrany, aby w jak najefektywniejszy sposób przeanalizować technologię, związane z nią ryzyko, stopień zaawansowania prac, a także potencjał rynkowy technologii. Nie bez znaczenia jest także ocena doświadczenia i determinacji biznesowej zespołu pomysłodawców, której dokonuje Fundusz zanim zdecyduje się na inwestycję – opisuje Biotechnologii.pl Łukasz Kutrzeba.

Spółka już rozpoczęła realizację swoich celów, jednak na razie nie zdradza priorytetów działania. Zakończenie prac nad projektem finansowanym przez JCI Venture w ramach simAb Sp. z o.o., planowane jest w terminie 18 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności spółki.

Zakres prowadzonych przez simAb prac jest na obecnym etapie niejawny, jednakże priorytety zostały zdecydowanie wyznaczone i spółka niezwłocznie uruchomi działania badawczo-rozwojowe, tak aby w krótkim horyzoncie czasowym osiągnąć wspólnie z JCI Venture ustalone kamienie milowe – kończy Łukasz Kutrzeba.

JCI Venture Sp. z o.o. jest funduszem inwestującym w projekty podwyższonego ryzyka z obszaru life science w pierwszej fazie ich rozwoju (fundusz seed capital). Długoterminowym celem działania spółki jest powołanie co najmniej 13 innowacyjnych podmiotów. Fundusz działa operacyjnie od 2009 r. Model komercjalizacji badań i projektów naukowych korzysta z najlepszych rozwiązań światowej wiedzy w dziedzinie transferu technologii i komercjalizacji.

źródło: biotechnologia.pl
red. Tomasz Sznerch