O NAS

 

Fundusz JCI Venture przeprowadził szereg działań marketingowych oraz nawiązał współpracę w licznymi instytucjami, dzięki czemu marka JCI Venture oraz JCI stały się rozpoznawalne na rynku podmiotów poszukujących finansowania dla projektów life science. Doświadczenia wypracowane w trakcie działania funduszu obejmujące m.in. sposób preinkubowania projektów o naukowej genezie, zaangażowanie brokerów technologii, sformowanie Komitetu Naukowego, wdrożenie narzędzi nadzorczo-kontrolingowych, sprawiają, że JCI Venture jest w chwili obecnej jednym z najlepiej przygotowanych funduszy wspomagających komercjalizację projektów z obszaru life science w Polsce.

JCI Venture Sp. z o.o. działając w ramach Grupy Jagiellońskiego Centrum Innowacji dysponuje wszystkimi elementami, które są krytyczne dla osiągnięcia sukcesu w obszarze inwestycji kapitałowych w perspektywicznej branży life science:

  • Dostępem do projektów z różnych źródeł, o zróżnicowanych profilach i na różnych fazach rozwoju, gwarantującym odpowiedni napływ projektów o wysokiej jakości;
  • Dostępem do specjalistycznej infrastruktury laboratoryjnej umożliwiającej prowadzenie działalności przez spółki o naukowej genezie;
  • Możliwościami zapewnienia dokapitalizowywanym projektom i podmiotom kapitału pozwalającego na przezwyciężenie luki kapitałowej, rozwinięcie i wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek;
  • Silnym zakorzenieniem w środowisku akademickim, co gwarantuje dostęp do odpowiednich ekspertów, doradców i współpracowników;
  • Zdolnościami do wspomagania spółek portfelowych obszarach zarządzania finansami, budowania strategii, poszukiwania klientów, tworzenia struktury operacyjnej, itd., co jest krytyczne dla rozwoju przedsięwzięć gdzie dużą rolę odgrywają badania i rozwój.

Oferta JCI Venture kierowana jest przede wszystkim do osób indywidualnych, naukowców (na różnych etapach ich kariery) oraz przedsiębiorców, którzy rozwinąć swój projekt w postaci spółki kapitałowej. Główne obszary tematyczne w których pozycjonują się obecnie rozwijane projekty oraz w ramach których poszukiwane są kolejne pomysły obejmują:

  • Leki innowacyjne,
  • Leki generyczne,
  • Urządzanie / wyroby medyczne,
  • Urządzenia / wyroby / techniki diagnostyczne,
  • Pozostałe obszary związane z life science (nanotechnologia, bioinformatyka, bioenergetyka, ochrona środowiska).

Na każdy z rozwijanych projektów JCI Venture jest w stanie samodzielnie przeznaczyć do € 200 000. Środki te zasilają w sposób bezzwrotny powoływane spółki w których JCIV staje się mniejszościowym udziałowcem. Konkretna kwota inwestycji jest dostosowywana każdorazowo do konkretnego projektu. Ponieważ w branży life science € 200 000 jest często kwotą niewystarczającą, JCIV współpracuje z inwestorami finansowymi z Grupy SATUS Venture, dzięki którym zainwestowana kwota może zostać powiększona o € 1 500 000. Unikalną cechą JCI Venture jest możliwość sfinansowania działań preinkubacyjnych, które jeszcze przed powołaniem spółki pozwalają zweryfikować potencjał technologii, pomysłu, patentu w oparciu o który ma funkcjonować powołana spółka. Tak więc w ramach określonych powyżej obszarów tematycznych, JCIV jest w stanie zapewnić finansowanie od fazy proof of concept (sprawdzenia pomysłu), poprzez sformowanie spółki i rozpoczęcie działalności (faza zasiewu) do wprowadzania produktów i usług na rynek (faza start-up).

Główny sukces JCI Venture to nawiązanie współpracy z szeregiem naukowców z najbardziej prestiżowych uczelni oraz ekspertami wywodzącymi się międzynarodowych firm aktywnych w obszarze ochrony zdrowia wspólnie z którymi realizowane są projekty z obszaru biotechnologii, diagnostyki onkologicznej, farmacji, zaawansowanych technologicznie wyrobów medycznych a nawet pozyskiwania danych meteorologicznych. JCI Venture wierzy, że po zakończeniu fazy preinkubacji, przynajmniej w oparciu o część z tych projektów zostaną sformowane spółki dysponujące rewolucyjnymi technologiami i produktami. Dużym sukcesem JCI Venture była również organizacja konkursu „BioIdea”, który spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem środowiska naukowego i który został objęty patronatem m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureat konkursu – realizujący ambitny projekt z obszaru biotechnologii, który będzie finansowany przez JCIV – został wybrany z grona głównie młodych naukowców, którzy zgłosili ponad 20 bardzo dobrze przygotowanych projektów.