Jak przebiega proces inwestycji

W procesie współpracy pomiędzy JCI Venture a Pomysłodawcą istotnych jest 6 kroków, pozwalających na prawidłowe oszacowanie potencjału projektu:

  1. Rejestracja projektu (formularz zgłoszenia)
  2. Wywiad z twórcą
  3. Spisanie projektu w formie szkicu biznes planu
  4. Pre-inkubacja
  5. Decyzja inwestycyjna
  6. Formowanie spółki

 

 

Zgłoszenia do programu JCI Venture przyjmowane są w trybie ciągłym (formularz). Projekty mogą charakteryzować się różnym poziomem zaawansowania: od gotowych koncepcji zawierających amatorski biznes plan do luźnych pomysłów, które nie zostały jeszcze spisane. Istotne są intencje komercyjne twórcy oraz potencjał kreatywny i rynkowy pomysłu.

Przy pomocy zespołu JCI Venture, pomysł zostanie rozwinięty, wstępnie przeanalizowany oraz sformatowany na potrzeby biznesu. Wybrane projekty przejdą do aktywnej preinkubacji, w czasie której powstaną profesjonalne biznes plany, przy udziale niezależnych ekspertów technologicznych, rynkowych i finansowych.

Koncepcje biznesu o najwyższym potencjale zostaną nie tylko dofinansowane kapitałem zalążkowym umożliwiającym dynamiczny start spółki, ale także pozyskają współwłaściciela – JCI Venture – który będzie aktywnie wspierał wczesne etapy rozwoju, co zwiększy ich szanse na sukces.