Kim jesteśmy

JCI Venture Sp. z o.o. jest funduszem inwestującym w projekty podwyższonego ryzyka z obszaru life science w pierwszej fazie ich rozwoju (fundusz seed capital). Długoterminowym celem działania spółki jest powołanie co najmniej 13 innowacyjnych podmiotów. Fundusz działa operacyjnie od 2009 r.

Model komercjalizacji badań i projektów naukowych korzysta z najlepszych rozwiązań światowej wiedzy w dziedzinie transferu technologii i komercjalizacji.

 

Fundusz JCI Venture przeprowadził szereg działań marketingowych oraz nawiązał współpracę w licznymi instytucjami, dzięki czemu marka JCI Venture oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI) stały się rozpoznawalne na rynku podmiotów poszukujących finansowania dla projektów life science. Doświadczenia wypracowane w trakcie działania funduszu obejmujące m.in. sposób preinkubowania projektów o naukowej genezie, zaangażowanie brokerów technologii, sformowanie Komitetu Naukowego, wdrożenie narzędzi nadzorczo-kontrolingowych, sprawiają, że JCI Venture jest w chwili obecnej jednym z najlepiej przygotowanych funduszy wspomagających komercjalizację projektów z obszaru life science w Polsce.

JCI Venture Sp. z o.o. działając w ramach Grupy Jagiellońskiego Centrum Innowacji dysponuje wszystkimi elementami, które są krytyczne dla osiągnięcia sukcesu w obszarze inwestycji kapitałowych w perspektywicznej branży life science:

  • Dostępem do projektów z różnych źródeł, o zróżnicowanych profilach i na różnych fazach rozwoju, gwarantującym odpowiedni napływ projektów o wysokiej jakości;
  • Dostępem do specjalistycznej infrastruktury laboratoryjnej umożliwiającej prowadzenie działalności przez spółki o naukowej genezie;
  • Możliwościami zapewnienia dokapitalizowywanym projektom i podmiotom kapitału pozwalającego na przezwyciężenie luki kapitałowej, rozwinięcie i wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek;
  • Silnym zakorzenieniem w środowisku akademickim, co gwarantuje dostęp do odpowiednich ekspertów, doradców i współpracowników;
  • Zdolnościami do wspomagania spółek portfelowych obszarach zarządzania finansami, budowania strategii, poszukiwania klientów, tworzenia struktury operacyjnej, itd., co jest krytyczne dla rozwoju przedsięwzięć gdzie dużą rolę odgrywają badania i rozwój.