JCI VENTURE Z KOLEJNĄ SPÓŁKĄ W PORTFELU

W dniu 28 marca br. została powołana kolejna, innowacyjna spółka portfelowa funduszu JCI Venture pod nazwą EgzoTech Sp. z o.o. Spółka została powołana w celu skomercjalizowania technologii czynnej rehabilitacji z wykorzystaniem elektromiogramu (EMG) dla pacjentów ortopedycznych i neurologicznych, takich jak osoby po urazach czy też pacjenci dotknięci stwardnieniem rozsianym.

Podstawą technologiczną firmy będzie Jednoosiowy Egzoszkielet Sterowany Elektromiogramem, który do chwili obecnej rozwijany był przez utytułowanego innowatora – Pana Michała Mikulskiego we współpracy z jedną z wiodących polskich uczelni technicznych. Po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych oraz uzyskaniu wymaganych certyfikatów potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo produktów spółki, zostaną one wprowadzone na rynki krajów europejskich i zaoferowane ośrodkom rehabilitacyjnym. Ambicją spółki jest, aby opracowane produkty nie tylko poprawiały skuteczność rehabilitacji, poszerzały jej zakres i umożliwiały szybszą poprawę stanu pacjentów, ale także wspomagały efektywność i wydajność pracy rehabilitantów, dzięki czemu będą traktowane przez nabywców, jako doskonała inwestycja.
Pomysłodawca spółki, Pan Michał Mikulski, jest konstruktorem i naukowcem, którego dotychczasowe prace i projekty związane z egzoszkieletami zdobyły uznanie i liczne nagrody, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Wnoszone przez Pomysłodawcę prototypy, know-how i autorskie rozwiązania zapewnią produktom spółki przewagę konkurencyjną w stosunku do rozwiązań alternatywnych. W okresie poprzedzającym powołanie EgzoTech miał miejsce szereg spotkań z potencjalnymi klientami, którzy wykazali bardzo duże zainteresowanie zakupem rozwijanych urządzeń rehabilitacyjnych, co dodatkowo potwierdziło ponadprzeciętny potencjał tej inwestycji dla inwestora. JCI Venture Sp. z o.o. zapewnia dokapitalizowanie spółki kwotą €200 000, w zamian za co zostanie objęty mniejszościowy pakiet udziałów. Środki te zostaną wykorzystane na opracowanie produktów, wprowadzenie ich na rynek oraz wygenerowanie sprzedaży pozwalającej na osiągnięcie samodzielności finansowej. – Pan Michał Mikulski jest nie tylko rozchwytywanym pomysłodawcą, ale również obiecującym przedsiębiorcą i wymagającym partnerem – potwierdza Paweł Błachno, Prezes Zarządu JCI Venture Sp. z o.o. – Tym bardziej cieszymy się, że zaakceptował naszą ofertę, obejmującą zarówno środki finansowe, a także wieloaspektowe wsparcie, które może zapewnić współpraca z takim ośrodkiem jak Jagiellońskie Centrum Innowacji. Spółka z obszaru inżynierii medycznej doskonale wpisuje się w naszą strategię inwestycyjną i dywersyfikuje nasz portfel – w odróżnieniu od projektów lekowych, produkty EgzoTech znajdą się na rynku relatywnie szybko, a potencjalni klienci, to liczna grupa ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce i za granicą – dodaje.

Dodatkowych informacji udziela:
Paweł Szydłowski, Dyrektor Inwestycyjny, JCI Venture:
T: +48 12 297 46 29
E: pawel.szydlowski@jci.pl

PREZES JCI NAGRODZONY LAUREM MAGELLANA

Miło nam poinformować, że Paweł Błachno, CEO i Prezes Zarządu Jagiellońskiego Centrum Innowacji został zwycięzcą V edycji konkursu Laury Magellana w kategorii Menedżer Roku 2012. Paweł Błachno został wyróżniony za szczególne osiągnięcia przy opracowywaniu i realizacji Jagiellońskiego Modelu Komercjalizacji i Transferu Technologii (JMKTT).

JMKTT jest autorskim przedsięwzięciem, wdrażanym w celu systemowego i kompleksowego ułatwienia komercjalizacji projektów z dziedziny life science i biotechnologii oraz usprawnienia współpracy nauki z biznesem.
Laury Magellana to coroczny konkurs organizowany przez Korporację Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nagradzający osoby, które w szczególny sposób zapisały się w biznesie, nauce i życiu społecznym, łącząc wyjątkowe osiągnięcia zawodowe z wizją, pasją i konsekwencją w działaniu. Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach. Gala V edycji konkursu odbyła się 1 lutego 2013 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

JCI Venture powołało nową spółkę portfelową.

Portfel funduszu JCI Venture Sp. z o.o., powiększył się o kolejną inwestycję z obszaru
biotechnologii.

W dniu 14 stycznia 2013 roku została utworzona spółka – Remasters Sp. z o.o., która będzie rozwijać technologię syntezy nowych enzymów restrykcyjnych opatentowaną przez młodego wynalazcę, doktoranta jednej z wiodących polskich uczelni wyższych. Produkty te mają szerokie zastosowanie w przemyśle biofarmaceutycznym, a także w laboratoriach badawczych biologii molekularnej i biotechnologii na całym świecie. Enzymy restrykcyjne stosowane są w klonowaniu, genotypowaniu, analizie mutacji czy sekwencjonowaniu DNA, dlatego globalny rynek tych produktów jest wart kilkaset milionów dolarów rocznie i stale rośnie.

Zespół funduszu wysoko ocenił potencjał merytoryczny projektu p. Michała Lowera, głównego Pomysłodawcy, który w 2009 roku został laureatem nagrody głównej konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Innowatorzy 2009” i którego technologia stała się przedmiotem zainteresowania koncernów biotechnologicznych o ugruntowanej pozycji rynkowej. W okresie przygotowania do powołania spółki przeprowadzono intensywny proces preinkubacji, obejmujący finansowanie badań, który wykazał wysoki potencjał i wartość rynkową opracowywanej przez p. Michała Lowera technologii.

JCI Venture obejmie w Remasters mniejszościowy pakiet udziałów w zamian za kapitał przeznaczony na działania badawczo-rozwojowe i optymalizacyjne przełomowej technologii wniesionej do spółki, a opisywana inwestycja jest jednym z przykładów wykorzystania potencjału drzemiącego w polskim świecie nauki.

JCI Venture jest funduszem inwestującym w projekty podwyższonego ryzyka z obszaru life science w pierwszej fazie ich rozwoju (fundusz seed capital). Fundusz działa operacyjnie od 2009 r. i zarządza ciągle rozbudowywanym portfelem inwestycyjnym w skład którego wchodzą na chwilę obecną udziały 8 powołanych spółek rozwijających m.in. leki innowacyjne, leki generyczne, czy też wyroby medyczne. Nowopowstałe spółki, takie jak Remasters Sp. z o.o., poza finansowym, mają zapewnione dodatkowe wsparcie dzięki ułatwionemu dostępowi do najwyższej klasy infrastruktury laboratoryjnej zlokalizowanej w LifeScience Parku zarządzanym przez Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. Udziałowcami JCI Venture Sp. z o.o. jest Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. oraz SATUS Venture Sp. z o.o.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Inwestycyjny JCI Venture, p. Paweł Szydłowski :

T: +48 12 297 46 29 E: pawel.szydlowski@jci.pl

Optymistycznie o sukcesach polskiego sektora life science – wywiad z JCI Venture

JCI Venture Sp. z o.o. jest funduszem inwestującym w projekty podwyższonego ryzyka z obszaru life science w pierwszej fazie ich rozwoju (fundusz seed capital). Długoterminowym celem działania spółki jest powołanie co najmniej 13 innowacyjnych podmiotów.
Pan Paweł Szydłowski jest Dyrektorem Inwestycyjnym w JCI Venture. W rozmowie z naszym portalem opowiada o działalności JCI Venture, wyjaśnia metodologię inwestowania na tak ryzykownym rynku jakim jest sektor nauk przyrodniczych i biomedycznych, a także zdradza jakie są kluczowe czynniki sukcesu inwestycji w projekty z branży life science. Całość wywiadu – TUTAJ

BIOIDEA 2012 ROZSTRZYGNIĘTA!

Po raz pierwszy w historii konkursu „BIOIDEA” gremium jurorskie JCI Venture zdecydowało się nagrodzić dwie uczestniczki, przyznając autorkom znakomitych projektów z dziedziny biotechnologii i chemii wyróżnienia. Panie Anna Maassen za pracę „Identyfikacja enzymu odpowiedzialnego za syntezę tlenku azotu w roślinach” oraz Monika Gołda za „Opracowanie inteligentnej powłoki polimerowej pochodzenia naturalnego o właściwościach leczniczych do zastosowań biomedycznych” zostały wyróżnione i uhonorowane nagrodami – czytnikami e-booków AMAZON KINDLE. Pierwszego miejsca komisja nie przyznała. Autorkom zwycięskich projektów serdecznie gratulujemy, wszystkim zaś uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie!