JCI Venture stawia na czerwoną biotechnologię – za biotechnologia.pl

Zespół simAb tworzą doświadczeni ludzie wywodzący się z branży biofarmaceutycznej. JCI Venture postrzega technologie rozwijane przez ten zespół jako zdecydowanie innowacyjne, tzn. wynikające z obecnych trendów rynku farmaceutycznego oraz opracowywane jako odpowiedź na realną potrzebę pacjentów i środowiska medycznego – komentuje dla naszego portalu Łukasz Kutrzeba, Broker Technologii z JCI Venture.

W zamian za dokapitalizowanie JCI Venture objął mniejszościowy pakiet udziałów w powołanej spółce, a horyzont inwestycyjny został określony wstępnie na około 3-5 lat. Powstanie simAb było możliwe dzięki specjalizacji JCI Venture w obszarze life science, co z kolei umożliwiło dostrzeżenie dużego potencjału komercyjnego oraz możliwości realizacji skomplikowanego i złożonego projektu o podłożu naukowym.Ponieważ w branży life science 200 tys. euro jest często kwotą niewystarczającą, JCIV współpracuje z inwestorami finansowymi z Grupy SATUS Venture, dzięki którym zainwestowana kwota może zostać powiększona o 1 500 000 euro.

Nie jest tajemnicą, że branża biotechnologiczna, czy też farmaceutyczna jest bardzo kapitałochłonna. Wsparcie JCI Venture w wysokości 200 tys. euro pozwala na zrealizowanie jedynie części prac badawczo-rozwojowych wielu projektów, które analizujemy. Nie mniej jednak w simAb kwota ta pozwoli na doprowadzenie projektu do etapu, na którym spółka znacząco zwiększy swoją wartość stając się atrakcyjnym celem inwestycyjnym dla kolejnego inwestora – wyjaśnia nam Kutrzeba.

Spółki z sektora life science, a zwłaszcza te których działalność związana będzie z opracowaniem nowych leków i terapii, charakteryzują się bardzo wysokim współczynnikiem ryzyka. Dlatego ocena takiego pomysłu musi być wnikliwa i bardzo szczegółowa.

Analiza przedsięwzięć z sektora life science w istocie jest skomplikowana i wymagająca dużej wiedzy branżowej, dlatego zespół JCI Venture jest tak dobrany, aby w jak najefektywniejszy sposób przeanalizować technologię, związane z nią ryzyko, stopień zaawansowania prac, a także potencjał rynkowy technologii. Nie bez znaczenia jest także ocena doświadczenia i determinacji biznesowej zespołu pomysłodawców, której dokonuje Fundusz zanim zdecyduje się na inwestycję – opisuje Biotechnologii.pl Łukasz Kutrzeba.

Spółka już rozpoczęła realizację swoich celów, jednak na razie nie zdradza priorytetów działania. Zakończenie prac nad projektem finansowanym przez JCI Venture w ramach simAb Sp. z o.o., planowane jest w terminie 18 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności spółki.

Zakres prowadzonych przez simAb prac jest na obecnym etapie niejawny, jednakże priorytety zostały zdecydowanie wyznaczone i spółka niezwłocznie uruchomi działania badawczo-rozwojowe, tak aby w krótkim horyzoncie czasowym osiągnąć wspólnie z JCI Venture ustalone kamienie milowe – kończy Łukasz Kutrzeba.

JCI Venture Sp. z o.o. jest funduszem inwestującym w projekty podwyższonego ryzyka z obszaru life science w pierwszej fazie ich rozwoju (fundusz seed capital). Długoterminowym celem działania spółki jest powołanie co najmniej 13 innowacyjnych podmiotów. Fundusz działa operacyjnie od 2009 r. Model komercjalizacji badań i projektów naukowych korzysta z najlepszych rozwiązań światowej wiedzy w dziedzinie transferu technologii i komercjalizacji.

źródło: biotechnologia.pl
red. Tomasz Sznerch

Czerwona biotechnologia w portfelu JCI Venture

 

W zamian za dokapitalizowanie JCI Venture objął mniejszościowy pakiet udziałów w powołanej spółce, a horyzont inwestycyjny został określony wstępnie na około 3-5 lat. Powstanie simAb było możliwe dzięki specjalizacji JCI Venture w obszarze life science, co z kolei umożliwiło dostrzeżenie dużego potencjału komercyjnego oraz możliwości realizacji skomplikowanego i złożonego projektu o podłożu naukowym.

JCI Venture Sp. z o.o. jest funduszem inwestującym w projekty podwyższonego ryzyka z obszaru life science w pierwszej fazie ich rozwoju (fundusz seed capital). Długoterminowym celem działania spółki jest powołanie co najmniej 13 innowacyjnych podmiotów. Fundusz działa operacyjnie od 2009 r. Model komercjalizacji badań i projektów naukowych korzysta z najlepszych rozwiązań światowej wiedzy w dziedzinie transferu technologii i komercjalizacji.
Ponieważ w branży life science 200 000 euro jest często kwotą niewystarczającą, JCIV współpracuje z inwestorami finansowymi z Grupy SATUS Venture, dzięki którym zainwestowana kwota może zostać powiększona o 1 500 000 euro.

Rośnie portfel spółek lekowych JCI Venture

W zamian za dokapitalizowanie w wysokości kilkuset tysięcy złotych funduszu JCI Venture objął mniejszościowy pakiet udziałów w powołanej spółce, a horyzont inwestycyjny został określony wstępnie na około 3 lata. Powstanie novel-iD jest efektem wykorzystania komplementarnej oferty Grupy Jagiellońskiego Centrum Innowacji wspierającej innowacyjne projekty z obszaru life science – na rzecz powoływanej spółki zostały przeprowadzone badania czystości patentowej, a oprócz środków finansowych, firma otrzymała także możliwość prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w specjalistycznym laboratorium zlokalizowanym w Parku Life Science Parku, dostosowanym do profilu novel-iD, i udostępnianym przez Jagiellońskie Centrum Innowacji na bardzo atrakcyjnych warunkach.

 

Pierwsza spółka JCI odnosi sukces

Poszli na rękę
– Rok i trzy miesiące temu byliśmy na etapie zgłoszeń patentowych i szkiców produktu. Dziś pierwszy pacjent testuje naszą rękę. Teraz szukamy odbiorców. W przyszłym roku pomyślimy o prospekcie, chcemy wejść na NewConnect. Mamy kilka produktów, które czekają na inwestora, będziemy zakładać kolejne spółki — zapowiada Wojciech Jopek, prezes ProManusa. Chwali współpracę z JCI.
– Dość długo szukaliśmy inwestora, rozmawialiśmy z funduszami i aniołami biznesu. Nawet z dobrym produktem znalezienie inwestora w Polsce graniczy z cudem. Potencjalni zainteresowani stawiają absurdalne warunki, chcą przerzucić całą odpowiedzialność na pomysłodawcę, a wartość udziałów, których żądają za swój wkład, jest wyssana z palca. Z JCI szybko doszliśmy do porozumienia, poza tym przedstawiciele firmy działają najszybciej spośród wszystkich funduszy wspieranychz unijnych pieniędzy — ocenia Wojciech Jopek.

Będzie sześć
JCI Venture zainwestowało jeszcze w trzy inne spółki. Food Robotics rozwija produkty związane z przetwarzaniem żywności. Hependo pracuje nad lekiem na żółtaczkę typu C. Na razie zostały zarejestrowane patenty, a lek czekają badania GLP (ang. good laboratory practice, czyli dobra praktyka laboratoryjna) i kliniczne. Spółka ma siedzibę w zarządzanym przez JCI Parku LifeScience w Krakowie. Także tu działalność prowadzi kolejna spółka z portfela: F1 Pharma.
– Do końca roku chcemy powołać jeszcze dwie spółki. Będą związane z branżą medyczną. Ich produkty są z obszaru leków innowacyjnych i generycznych — mówi Paweł Błachno, prezes JCI.
– PARP dołoży wszelkich starań, żeby jeszcze w tym roku przekazać pieniądze — zapowiada Michał Bańka, p.o. dyrektora Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z której do JCI Venture trafiają unijne pieniądze z działania 3.1.

Puls Biznesu, 2011-11-30