SPÓŁKI PORTFELOWE

F1 Pharma Sp. z o.o.
Data powołania: 15 października 2010r.
Spółka jest ukierunkowana na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w obszarze farmacji, zarówno w formie własnych projektów, jak i na zlecenie klientów zewnętrzychZałożyciele F1 Pharma to osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz przemysłu farmaceutycznego, reprezentujące kompetencje z zakresu badań i rozwoju produktów, analityki, zapewnienia jakości, syntezy organicznej. F1 Pharma dysponuje zasobami (infrastrukturą i specjalistycznym sprzętem) umożliwiającymi realizację prac niezbędnych do wprowadzenia produktu leczniczego na rynek, kontrolę jakości, zwalnianie do obrotu, weryfikację dostawców i wytwórców kontraktowych, rejestrację leków.

ProManus Sp. z o.o.
Data powołania:  25 sierpnia 2010r.
Spółka koncentruje się na opracowywaniu innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie wyrobów medycznych, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie osobom po poważnych urazach. Pierwszym produktem spółki jest innowacyjna proteza ręki SuperHand, której opracowany prototyp funkcjonalny, został sprawdzony i pozytywnie oceniony przez pierwszych pacjentów.

Hependo Sp. z o.o.
Data powołania: 29 marca 2011r.
Hependo jest polską firmą farmaceutyczną ściśle zorientowaną na działalność badawczo-rozwojową w obszarze leków innowacyjnych. Spółka rozwija lek skierowany przeciwko niezaspokojonej potrzebie medycznej jaką jest leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C. Oprócz tego obszaru, Hependo opracowuje suplement diety o działaniu hepatoprotekcyjnym, przeznaczony dla tych osób które pomimo szybkiego trybu życia i nie zawsze przestrzegających właściwej diety, chcą utrzymać wątrobę w dobrej kondycji. Spółka planuje także rozszerzyć swoją działalność w najbliższym czasie o wprowadzenie do obrotu nowej linii kosmeceutyków opartych o wzbogacony ekstrakt z kawy.

Food Robotics Sp. z o.o.
Data powołania: 9 maja 2011r.
Spółka działa w obszarze przetwarzania żywności rozwijając innowacyjne produkty w oparciu o zaawansowane rozwiązania z obszaru mechatroniki. Interdyscyplinarny zespół założycielski obejmujący czynnych pracowników naukowych oraz doświadczanych przedsiębiorców, dysponujący zgłoszeniami patentowymi.

Novel-iD Sp. z o.o.
Data powołania: 29 grudnia 2011r.
novel-iD dysponuje autorskimi rozwiązaniami z zakresu nanotechnologii farmaceutycznych. W oparciu o dedykowaną, liposomową platformę dostarczania substancji czynnych, oferuje usługi zapewniające poprawę skuteczność produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, poprzez zwiększenie rozpuszczalności substancji czynnej, efektywne dostarczanie API do celu terapeutycznego, jak również ograniczenie ewentualnych efektów ubocznych związanych z terapią. Pierwsze produkty spółki będą wykorzystywane do miejscowego znieczulenia skóry przy iniekcjach, czy też zabiegach depilacyjnych, a także łagodziły objawy ukąszeń przez insekty.

simAb Sp. z o.o.
Data powołania: 2 lutego 2012r.
Spółka prowadzi działalność badawczo-rozwojową w obszarze czerwonej biotechnologii.. Zespół simAb tworzą doświadczeni specjaliści wywodzący się z branży biofarmaceutycznej.  Pierwszymi produktami spółki będą leki biopodobne, które docelowo poszerzą dostępność nowoczesnych terapii dla pacjentów cierpiących na najbardziej powżne schorzenia. Ponadto spółka rozwija własne, innowacyjne technologie, które wynikają z obecnych trendów na rynku farmaceutycznym i są odpowiedzią na realną potrzebę pacjentów i środowiska medycznego

Lipolek Sp. z o.o.
Data powołania: 12 lipca 2012r.
Spółka prowadzi działalność w obszarze nanotechnologii farmaceutycznej. LipoLek opracował metodę wytwarzania nośników liposomowych o optymalnych parametrach fizykochemicznych, służących do transportu leku oraz jego stopniowego uwalniania. Obecnie podstawowa aktywność spółki skupia się na opracowaniu technologii wytwarzania produktu leczniczego w formie żelu będącego liposomową postacią leku przeciwzakrzepowego, stosowanego w profilaktyce i leczeniu schorzeń żył powierzchniowych, aczkolwiek spółka poszerza swoje portfolio o dodatkowe produkty do podaży naskórnej dedykowane najbardziej obiecującym niszom rynkowym

ReMasters Sp. z o.o.
Data powołania: 14 stycznia 2013r.
Spółka rozwija innowacyjne technologie bazujące na najnowszych odkryciach w obszarze biotechnologii. Pierwszym z projektów jest technologia syntezy nowych enzymów restrykcyjnych opatentowana przez młodego wynalazcę – pomysłodawcę i prezesa spółki. Produkty te mają szerokie zastosowanie w przemyśle biofarmaceutycznym, a także w laboratoriach badawczych biologii molekularnej i biotechnologii na całym świecie. Enzymy restrykcyjne stosowane są w klonowaniu, genotypowaniu, analizie mutacji czy sekwencjonowaniu DNA, dlatego globalny rynek tych produktów jest wart kilkaset milionów dolarów rocznie i stale rośnie.

Egzotech Sp. z o.o.
Data powołania: 28 marca 2013r.
Spółka została powołana w celu skomercjalizowania technologii czynnej rehabilitacji z wykorzystaniem elektromiogramu (EMG) dla pacjentów ortopedycznych i neurologicznych, takich jak osoby po urazach czy też pacjenci dotknięci stwardnieniem rozsianym. Podstawą technologiczną firmy będzie Jednoosiowy Egzoszkielet Sterowany Elektromiogramem. Po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych oraz uzyskaniu wymaganych certyfikatów potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo produktów spółki, zostaną one wprowadzone na rynki krajów europejskich i zaoferowane ośrodkom rehabilitacyjnym.

Prodromus Sp. z o.o.
Data powołania: 21 sierpnia 2013r.
Zadaniem spółki jest skomercjalizowanie technologii projektowania, prototypowania i produkcji zautomatyzowanych urządzeń rehabilitacyjnych mających zastosowanie głównie w terapii dzieci o znaczącym upośledzeniu ruchowy. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest konstruktor Grzegorz Piątek, który w 2011 r. z własnych środków skonstruował robota pomagającego w nauce chodzenia dzieciom cierpiącym na porażenie mózgowe. Robot, dzięki nowatorskiej konstrukcji umożliwiającej ćwiczenia w domu, został podarowany potrzebującej rodzinie, a wynalazca został uhonorowany tytułem „Zwykły Bohater” – akcji organizowanej przez Bank BPH, telewizję TVN i portal Onet. Opracowane rozwiązanie zebrało także bardzo dobre oceny w środowisku branżowym, w tym od Instytutu Matki i Dziecka i Naczelnej Izby Lekarskiej.

Vanta OilField Sp. z o.o.
Data powołania: 13 listopada 2013r.
Spółka została powołana  w celu rozwijania  i wypromowania na rynku Europy Środkowo-Wschodniej najnowocześniejszych światowych technologii w zakresie doskonalenia procesu eksploatacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym gazu łupkowego i użycia ich w zabiegach tzw. intensyfikacji produkcji. Jednym z kluczowych elementów projektu, który pozwoli wygenerować znaczącą przewagę konkurencyjną, będzie stworzenie specjalistycznego laboratorium na terenie LifeScience Park, dzięki któremu spółka będzie mogła świadczyć usługi badawcze.