JCI Venture powołało nową spółkę portfelową.

Portfel funduszu JCI Venture Sp. z o.o., powiększył się o kolejną inwestycję z obszaru
biotechnologii.

W dniu 14 stycznia 2013 roku została utworzona spółka – Remasters Sp. z o.o., która będzie rozwijać technologię syntezy nowych enzymów restrykcyjnych opatentowaną przez młodego wynalazcę, doktoranta jednej z wiodących polskich uczelni wyższych. Produkty te mają szerokie zastosowanie w przemyśle biofarmaceutycznym, a także w laboratoriach badawczych biologii molekularnej i biotechnologii na całym świecie. Enzymy restrykcyjne stosowane są w klonowaniu, genotypowaniu, analizie mutacji czy sekwencjonowaniu DNA, dlatego globalny rynek tych produktów jest wart kilkaset milionów dolarów rocznie i stale rośnie.

Zespół funduszu wysoko ocenił potencjał merytoryczny projektu p. Michała Lowera, głównego Pomysłodawcy, który w 2009 roku został laureatem nagrody głównej konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Innowatorzy 2009” i którego technologia stała się przedmiotem zainteresowania koncernów biotechnologicznych o ugruntowanej pozycji rynkowej. W okresie przygotowania do powołania spółki przeprowadzono intensywny proces preinkubacji, obejmujący finansowanie badań, który wykazał wysoki potencjał i wartość rynkową opracowywanej przez p. Michała Lowera technologii.

JCI Venture obejmie w Remasters mniejszościowy pakiet udziałów w zamian za kapitał przeznaczony na działania badawczo-rozwojowe i optymalizacyjne przełomowej technologii wniesionej do spółki, a opisywana inwestycja jest jednym z przykładów wykorzystania potencjału drzemiącego w polskim świecie nauki.

JCI Venture jest funduszem inwestującym w projekty podwyższonego ryzyka z obszaru life science w pierwszej fazie ich rozwoju (fundusz seed capital). Fundusz działa operacyjnie od 2009 r. i zarządza ciągle rozbudowywanym portfelem inwestycyjnym w skład którego wchodzą na chwilę obecną udziały 8 powołanych spółek rozwijających m.in. leki innowacyjne, leki generyczne, czy też wyroby medyczne. Nowopowstałe spółki, takie jak Remasters Sp. z o.o., poza finansowym, mają zapewnione dodatkowe wsparcie dzięki ułatwionemu dostępowi do najwyższej klasy infrastruktury laboratoryjnej zlokalizowanej w LifeScience Parku zarządzanym przez Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. Udziałowcami JCI Venture Sp. z o.o. jest Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. oraz SATUS Venture Sp. z o.o.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Inwestycyjny JCI Venture, p. Paweł Szydłowski :

T: +48 12 297 46 29 E: pawel.szydlowski@jci.pl