Współpraca z JCI Venture

Aby sprostać wyzwaniom dynamicznego środowiska w którym działamy, chcemy czerpać z doświadczenia najlepszych ekspertów w szeroko rozumianej branży life-science. Poszukujemy partnerów, których wiedza i dokonania predestynują do pełnienia roli:

  • Business developerów – osób z dużą znajomością specjalistycznych rynków, zainteresowanych aktywnym zaangażowaniem się w tworzone spółki i współpracą z ich twórcami,
  • Zewnętrznych doradców – osób, które swoimi ekspertyzami mogą wspomóc twórców nowych przedsięwzięć zarówno od strony naukowej, jak i biznesowej,
  • Partnerów w biznesie – przedsiębiorców zainteresowanych możliwie wczesnym nawiązaniem współpracy ze spółkami rozwijającymi nowe i obiecujące technologie oraz produkty,
  • Koinwestorów – podmiotów gotowych zaangażować własne środki w tworzenie innowacyjnych spółek, które potencjalnie mogą zapewnić rekordowe stopy zwrotu.

Osoby, które chciałyby zostać jednym z naszych partnerów proszone są o kontakt z Pawłem Szydłowskim pod nr tel. 12 297 46 29, lub przesłanie emaila na jciventure@jci.pl.