Zespół JCI Venture

W skład zespołu JCI Venture wchodzą profesjonaliści z wyróżniającymi się osiągnięciami oraz różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Dzięki temu, spółka może  precyzyjnie porozumiewać się z przedstawicielami różnych grup zawodowych oraz analizować projekty z wielu niezależnych punktów widzenia.

Paweł Błachno – dyrektor zarządzający, prezes zarządu

Paweł Błachno jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu w Sztokholmie na kierunku Bankowość i Finanse. W latach 1999-2002 pracował jako analityk w branży Bankowości Inwestycyjnej, gdzie zajmował się analizami finansowymi i strategicznymi, wycenami firm oraz pozyskiwaniem finansowania na rynku niepublicznym. Pracował dla DM PENETRATOR SA (Departament Bankowości Inwestycyjnej) oraz POLINVEST Sp. z o.o. Od 2003 roku związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie zajmował się problemem komercjalizacji projektów naukowych oraz tworzeniem strategii dla projektu Parku i Inkubatora Life Science. W czerwcu 2004 r. wraz z utworzeniem spółki Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., powołany na stanowisko Prezesa Zarządu. Od lipca 2008 r. pełni równolegle funkcję Prezesa Zarządu JCI Venture Sp. z o.o.

Anita Burkat – Dulak – broker technologii

Anita Burkat- Dulak uzyskała tytuł magistra chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie rozpoczęła studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, które ukończyła z wyróżnieniem w 2009 roku. Posiada doświadczenie w preparatyce oraz w charakterystyce fizykochemicznej nanomateriałów o strukturze hierarchicznej (mikro-/mezo-/makroporowatej). Głównym obszarem jej zainteresowania są badania nad syntezą oraz wykorzystaniem materiałów porowatych w procesach katalitycznych. W styczniu 2010 roku dołączyła do zespołu JCI Venture Sp. z o.o. jako broker technologii.